Menú

Ecos do Sur.
Asociación Independiente, Galega de Estudio e Coperación có Terceiro Mundo.

Conecta cos pobos do Terceiro Mundo a través dos nosos proxectos. Coñece ós Inmigrantes a través das nosas actividades. Infórmate cos nosos Cursos de Achegamento ó Terceiro Mundo e O Sur de un en un.

Faite Socio / a de Ecos do Sur


Desexo recibir información sobre os temas sinalados, se compromiso pola miña parte:

 Proxectos

 Cursos

 Inmigrantes

 Socio / a


Nome
Rúa
Cidade
Provincia
Código Postal
País

 Sí, desexo contribuir ó mantemento de Ecos do Sur e/ou colaborar nas suas actividades. Podeste facer socio e recibirás información regular de actividades e de temas sobre O Terceiro Mundo, e as nosas publicacions de forma gratuita.


Sí, desexo contribuir con  pts. ( mínimo 2.500 pts. anual ). A forma de pagamento pode ser: talón nominativo a nome de Ecos do Sur, xiro postal ou ingreso na c/c nº 2091-0000-31-304014.9307 ( Caixa Galicia O.P A Coruña )

 Si o prefires podes imprimir este formulario e remitilo a:
ECOS DO SUR
Apartado 677 - C.P. 15080
Ángel Senra, 25-1º
15007 A Coruña
España / Spain
Ou Contactar connosco:
Tel/Fax: +34 981 150 118

IRANON es una marca registrada de Análisis y Desarrollo de Software, S.L.
Una producción de I latina Software, S.L.
© ECOS DO SUR A Coruña 2.001. Reservados todos los derechos.